Guvernul Romaniei
Foduri Europene

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Achiziţii

Echipamente ce vor fi achiziţionate în etapa 1

Echipamente ce vor fi achiziţionate în etapa 2

Echipamente ce vor fi achiziţionate în etapa 3