Guvernul Romaniei
Foduri Europene

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Activităţi


Implementarea proiectului presupune desfasurarea următoarelor activități:

Achiziție echipamente și active necorporale de cercetare-dezvoltare (CD): aparatură, instrumente, echipamente pentru cercetare

Informare și publicitate privind proiectul