Guvernul Romaniei
Foduri Europene

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Cercetare

INOVABIOMED va fi un centru unic, dotarea laboratoarelor vizând o misiune de cercetare post implementare de excelență, grupată pe 3 module tematice:

Cele 3 module vor conduce la generarea de tehnologii, de la fabricare de arhitecturi bio-inspirate și organe artificiale la controlul biointeracțiilor prin biomateriale biomimetice, utilizarea nanotehnologiilor și bionanotehnologiilor pentru stimularea bioactivității și diagnosticării timpurii, imagistică complexă neinvazivă și nedistructivă, obținerea de biomateriale funcționale din bioresurse și investigarea impactului nanomaterialelor asupra mediului.


Temele de cercetare avute în vedere: