Guvernul Romaniei
Foduri Europene

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) derulează, începând cu data de 26.10.2016, proiectul Tehnologii inovatoare pentru asigurarea calității materialelor în sănătate, energie și mediu – Centrul pentru Soluții Inovatoare de Fabricație a Biomaterialelor Inteligente și Suprafețelor Biomedicale – INOVABIOMED - ID: P_36_611 | Nr. Contract de finanțare 145/26.10.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC).
Valoarea totală aferentă a proiectului este de 71.831.990,19 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 66.761.485,81 lei.
Proiectul se va implementa în Bucureşti pe o durată de 24 de luni și este realizat de Facultatea de Chimie Aplicată și Stiința Materialelor prin Grupul de Materiale Polimerice Avansate (APMG) și departamentele de specialitate ale facultății, în colaborare cu Facultatea de Inginerie Medicală, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor prin Centrul de Cercetări și Expertizări Ecometalurgice (UPB-CCEEM), Facultatea de Științe Aplicate, Facultatea de Energetică și Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice prin Departamentul de Rezistența Materialelor.