Guvernul Romaniei
Foduri Europene

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Obiective

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului INOVABIOMED este creșterea capacității de cercetare dezvoltare și de transfer de cunoștințe prin înființarea a 10 noi laboratoare de cercetare și modernizarea a 6 laboratoare de cercetare existente în cadrul UPB, în vederea asigurării condițiilor pentru dezvoltarea unui nucleu de excelență în Romania, într-un sector economic competitiv.

Proiectul urmărește dezvoltarea unor facilități de top în domeniul prioritar Eco-Nano-Tehnologii și Materiale Avansate, echipamentele, expertiza și temele de cercetare fiind selectate pentru scopul final de introducere pe piață a unor nanotehnologii și nano-produse inovative, eficiente și sigure cu impact asupra sănătății și crescând şansele de a atrage investiţii străine şi de a dezvolta sectoarele tehnologiilor înalte.

Cercetarea şi inovarea INOVABIOMED vor aduce contribuţii importante nu numai în sectorul privat, ci şi în cel public, care joacă un rol social şi economic esenţial ca furnizor de servicii, angajator şi instanţă de reglementare.

Obiective specifice