Guvernul Romaniei
Foduri Europene

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Anunţuri2 octombrie 2018 Semnarea Actului adițional nr. 1 la contractul de finanțare nr. 145/26.10.2016 Axa1/A 1.1.1-F-2015 conform căruia se majorează durata proiectului cu 18 luni, de la 24 la 42 luni.


21 mai 2017 Macheta pliantului proiectului INOVABIOMED Tehnologii inovatoare pentru asigurarea calității materialelor în sănătate, energie și mediu – Centrul pentru Soluții Inovatoare de Fabricație a Biomaterialelor Inteligente și Suprafețelor Biomedicale este disponiblilă aici.


28 noiembrie 2016 Conferința de lansare a proiectului INOVABIOMED Tehnologii inovatoare pentru asigurarea calității materialelor în sănătate, energie și mediu – Centrul pentru Soluții Inovatoare de Fabricație a Biomaterialelor Inteligente și Suprafețelor Biomedicale a avut loc pe 25 noiembrie 2016 la ora 10:00 în Sala Senatului UPB. Poze de la eveniment se află în pagina media.


22 noiembrie 2016 Conferința de lansare a proiectului INOVABIOMED Tehnologii inovatoare pentru asigurarea calității materialelor în sănătate, energie și mediu – Centrul pentru Soluții Inovatoare de Fabricație a Biomaterialelor Inteligente și Suprafețelor Biomedicale va avea loc pe 25 noiembrie 2016 la ora 10:00 în Sala Senatului UPB.